Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Ozbrojené konflikty v Nigérii – typologie a geografické aspekty
Název práce v češtině: Ozbrojené konflikty v Nigérii – typologie a geografické aspekty
Název v anglickém jazyce: Armed conflicts in Nigeria - a typology and geographical aspects
Klíčová slova: ozbrojené konflikty, Nigérie, typologie, geografické aspekty a faktory
Klíčová slova anglicky: armed conflicts, Nigeria, typology, geography, aspects and factors
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2014
Datum zadání: 27.11.2014
Předběžná náplň práce
Na základě statistické (regresní) analýzy a rešerše literatury a tiskových zpráv analyzovat ozbrojené konflikty v Nigérii v posledních desetiletích a vytvořit typologii (kvalitativního hlediska) a klasifikaci (kvantitativní hledisko) těchto konfliktů včetně zjištění geografických aspektů a faktorů, jež výskyt násilných konfliktů ovlivňují.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Based on statistical (regression) analysis and relevant literature and press releases to analyze armed conflicts in Nigeria in recent decades, and to develop a typology (qualitative terms) and classification (quantitative aspect) of these conflicts, including the finding of geographic aspects and factors that influence the incidence of violent conflicts.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK