Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Islámský stát – politicko-geografické faktory vzniku a šíření
Název práce v češtině: Islámský stát – politicko-geografické faktory vzniku a šíření
Název v anglickém jazyce: Political and geographical factors causing the rise and spread of Islamic state
Klíčová slova: Islámský stát, vznik, příčiny, politické, geografické faktory, šíření
Klíčová slova anglicky: Islamic State, emergence, causes, political, geographical factors, spread
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2014
Datum zadání: 20.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Oponenti: Mgr. Vít Boleček
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem je zhodnotit, analyzovat politické, geografické, kulturní a sociálně ekonomické faktory, které stály u zrodu Islámského státu a jeho geografické šíření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim is to assess and analyze the political, geographical, cultural and socio-economic factors that led to the emergence of the Islamic state and its geographical spread.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK