Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Geografické aspekty a šíření florbalu
Název práce v češtině: Geografické aspekty a šíření florbalu
Název v anglickém jazyce: Floorball - geographical aspects and diffusion
Klíčová slova: florbal, šíření, determinanty, geografie, proměny obrazu
Klíčová slova anglicky: floorball, spatial diffusion, geography, determinants, pattern changes
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2014
Datum zadání: 20.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2015
Oponenti: Mgr. Vít Boleček
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je charakterizovat šíření relativně nového sportu - florbalu, analyzovat příčiny/determinanty jeho vzniku a šíření a testovat na něm relevantní teorie geografické difuze.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim is to characterize the geographical diffusion of a relatively new sport - floorball, to analyze the causes / determinants of floorball´s emergence and its spreading and to test on it relevant geographical diffusion theory.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK