Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Symmetries of systems of invariant PDE's
Název práce v češtině: Symetrie systemu invariantnich PDEs
Název v anglickém jazyce: Symmetries of systems of invariant PDE's
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Podle ruznych stupnu obtiznosti lze formulovat jako bakalarskou, diplomovou nebo
disertacni praci.
Seznam odborné literatury
Bude upresnen pozdeji.
Předběžná náplň práce
Symetrie specialnich differencialnich rovnic jsou uzce svazany a plynou
z mnoha representacne teoretickych vlastnosti, napr. anihilujicich idealu
representaci nebo specialni funkce pochazejici z maticovych koeficientu
representaci. Cilem prace by byly nektere konkretni problemy sledujici
obecny princip.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Symmetries of special differential equations are closely related and follow
from representation theoretical properties, for example annihilated ideals
of representation modules or special functions coming from matrix coefficients
of representations. The aim of the thesis are some concrete problems pursuing
general principle.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK