Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium kvasinkového kmene BR-S s delecí genu SIR2
Název práce v češtině: Studium kvasinkového kmene BR-S s delecí genu SIR2
Název v anglickém jazyce: Studies of S. cerevisiae BR-S strain with deletion of SIR2 gene
Klíčová slova: kvasinkové kolonie, divoké kmeny Saccharomyces cerevisiae, transkripční umlčování, histonové deacetylázy, gen SIR2, přepínání fenotypů
Klíčová slova anglicky: yeast colonies, wild strains of Saccharomyces cerevisiae, transcriptional silencing, histone deacetylases, SIR2 gene, phenotypic switching
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2014
Datum zadání: 06.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Oponenti: Ing. Iva Pichová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Studium kmenů s mutacemi ovlivňujícími heterochromatin a expresi genů v subtelomerických oblastech. Primární těžiště práce bude věnováno studiu kmene BR-S s delecí genu SIR2 (fyziologické charakteristiky, složení extracelulárních proteinů resp. extracelulární hmoty, frekvence přepínání fenotypů u tohoto kmene). Důležitou částí práce bude příprava kmene exprimujícího GFP z inducibilního promotoru a sledování exprese v různých částech kolonie. Sledována bude průchodnost vnější vrstvy buněk v kolonii k chemickým látkám s cílem zjistit informace o možné funkci extracelulární hmoty v ochraně subpopulací buněk v kolonii.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Studies of S. cerevisiae BR-S strain with deletion of SIR2 gene and analysis of extracellular matrix material and frequency of phenotypic switching in this strain.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK