Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Links between reimbursement and performance of the Czech healthcare sector
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Links between reimbursement and performance of the Czech healthcare sector
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2014
Datum zadání: 04.11.2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK