Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regionální diferenciace produkce a spotřeby vybrané zemědělské komodity
Název práce v češtině: Regionální diferenciace produkce a spotřeby vybrané zemědělské komodity
Název v anglickém jazyce: Regionální diferenciace produkce a spotřeby vybrané zemědělské komodity
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Regionální diferenciace produkce a spotřeby vybrané zemědělské komodity
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK