Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výzkum deformačních mechanismů pokročilých lehkých slitin
Název práce v češtině: Výzkum deformačních mechanismů pokročilých lehkých slitin
Název v anglickém jazyce: Investigation of deformation mechanisms of advanced light-weight alloys
Klíčová slova: hořčíková slitina, vnitřní tlumení, mechanické vlastnosti, tepelné zpracování
Klíčová slova anglicky: magnesium alloys, internal friction, mechanical properties, heat treatment
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2014
Datum zadání: 24.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.02.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
doc. Ing. Patrik Dobroň, Ph.D.
Zásady pro vypracování
První průmyslově použitelné lehké slitiny na bázi Mg a Al byly připraveny empiricky. Některé z těchto slitin byly velmi úspěšné, jiné nenalezly širší
uplatnění. Příprava nových slitin může však probíhat daleko efektivněji, pokud jsou známy fyzikální mechanismy, které vedou ke zpevnění nebo
k zvýšené plasticitě. Cílem práce je prozkoumat mikrostrukturu a deformační mechanismy experimentálních lehkých slitin.

Postup práce:
1. Zdokumentujte mikrostrukturu zkoumaných materiálů.
2. Zjistěte teplotní závislost elastických modulů zkoumaných materiálů
3. Zkoumejte mechanické vlastnosti vzorků v oboru teplot 20-300°C a zároveň zaznamenávejte akustickou emisi
4. Interpretujte naměřené výsledky z hlediska mikrostrukturních modelů plastické deformace.
Seznam odborné literatury
[1] M.M. Avedesian, H. Baker, Magnesium and Magnesium Alloys (ASM Specialty Handbook), ASM International, Materials Park, 1999.
[2] A. Akhtar, Teghtsoonian, Solid Solution Strengthening of Magnesium Single Crystals .I. Alloying Behaviour in Basal Slip 17 (1969) 1339-1350.
[3] A. Akhtar, Teghtsoonian, Solid Solution Strengthening of Magnesium Single Crystals .2. Effect of Solute on Ease of Prismatic Slip 17 (1969) 1351-1360.
[4] C.H. Caceres, A.H. Blake, Solute and temperature effects on the strain hardening behaviour of Mg-Zn solid solutions, in: P. Sandera (Ed.) Materials Structure & Micromechanics of Fracture V, 2008, pp. 45-50.
[5] K. Máthis, F. Chmelík, Exploring Plastic Deformation of Metallic Materials by the Acoustic Emission Technique, in: W. Sikorski (Ed.) Acoustic Emission, InTech, Rijeka, 2012, pp. 23-48.
[6] Z. Trojanova, Z. Drozd, P. Lukac, K. Mathis, H. Ferkel, W. Riehemann, Thermally activated processes in microcrystalline Mg 42 (2000) 1095-1100.
Předběžná náplň práce
Práce je zaměřena na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj pokročilých lehkých slitin nalézajících neustále významnější uplatnění
napříč celým průmyslovým spektrem. Výsledky řešení projektu budou aplikovány ve více oborech, jako je např. letecký a automobilový průmysl, výroba lékařských přístrojů, aj., kde jsou požadovány odlitky o vysokých
mechanických vlastnostech, spolehlivosti, tvarové složitosti a kvalitě povrchu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK