Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stlačitelné Navier-Stokes-Fourierovy rovnice pro limitní případ adiabatické konstanty
Název práce v češtině: Stlačitelné Navier-Stokes-Fourierovy rovnice pro limitní případ adiabatické konstanty
Název v anglickém jazyce: Compressible Navier-Stokes-Fourier system for the limit value of the adiabatic constant
Klíčová slova: stlačitelný Navier-Stokes-Fourierův systém; slabé řešení;
Klíčová slova anglicky: compressible Navier-Stokes-Fourier system; weak solution;
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Cílem práce studovat řešitelnost pro evoluční stlačitelný Navier-Stokes-Fourierův systém ve dvou prostorových dimenzích. Důkaz je založen na modifikaci nedávné práce [2], kde je uvažován evoluční stlačitelný Navier-Stokesův systém v izotermálním případě, tj. v situaci, kdy je adiabatická konstanta rovna 1. Úkolem je rozšířit tento výsledek pro úplný systém a také specifikovat co nejobecnější podmínky na tepelný tok, za kterých má daný systém alespoň jedno slabé řešení.
Seznam odborné literatury
[1] E. Feireisl, A. Novotný: Singular Limits in Thermodynamics of Viscous Fluids (Chapters 2, 3), Birkhauser Basel, Boston, Berlin, 2009.

[2] P. I. Plotnikov, W. Weigant: Isothermal Navier-Stokes Equations and Radon Transform, SIAM J. Math. Anal. 47 (2015), no. 1, 626–653. 
Univerzita Karlova | Informační systém UK