Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finitely generated clones
Název práce v češtině: Konečně generované klony
Název v anglickém jazyce: Finitely generated clones
Klíčová slova: klon, konečně generovaný, nekonečně generovaný, esenciální proměnné
Klíčová slova anglicky: clone, finitely generated, non-finitely generated, essential variables
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.03.2016
Datum zadání: 08.03.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.06.2017
Datum a čas obhajoby: 14.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2018
Oponenti: RNDr. Jakub Bulín, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitel se pokusí nalézt nové příklady konečně generovaných a nekonečně generovaných klonů.
Seznam odborné literatury
G. Tardos: A maximal clone of monotone operations which is not finitely generated, Order 3 (1986) (3), 211–218
L. Zádori: Series parallel posets with nonfinitely generated clones. Order 10, No.4, 305-316 (1993).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK