Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finitely Related Algebras
Název práce v češtině: Algebry konečného relačního stupně
Název v anglickém jazyce: Finitely Related Algebras
Klíčová slova: grafové algebry, konečný relační stupeň, termové operace, klony
Klíčová slova anglicky: graph algebras, finitely related, term operations, clones
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2016
Datum zadání: 22.01.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.02.2016
Datum a čas obhajoby: 13.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2017
Oponenti: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of the thesis is to extend the current knowledge on finitely related algebras, that is, algebras which are determined by a finite number of relations on a finite set.
Seznam odborné literatury
[1] B. Davey, M. Jackson, J. Pitkethly and Cs. Szabo, Finite degree: algebras in general and semigroups in particular, Semigroup Forum 83 (2011), 89–110.
[2] Aichinger E., Mayr P., McKenzie R. On the number of finite algebraic structures, Journal of the European Mathematical Society (JEMS) 16/8 (2014), 1673-1686.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK