Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Příprava a charakterizace protilátek proti cytochromu P450 1A1
Název práce v češtině: Příprava a charakterizace protilátek proti cytochromu P450 1A1
Název v anglickém jazyce: Preparation and characterisation of antibodies against cytochrome P450 1A1
Klíčová slova: Žloutkové protilátky, peptidové antigeny, ELISA, Western bloty
Klíčová slova anglicky: Yolk antibodies, peptide antigen, ELISA, Western blot
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2014
Datum zadání: 07.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2015
Oponenti: Mgr. Iva Filová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK