Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lidská přirozenost ve vztahu ke společnosti a politickým ctnostem u Davida Humea
Název práce v češtině: Lidská přirozenost ve vztahu ke společnosti a politickým ctnostem u Davida Humea
Název v anglickém jazyce: Human nature in relation to community and political virtues in David Hume
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2014
Datum zadání: 06.10.2014
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat Humeovým přístupem k lidské přirozenosti v kontextu takzvaných politických (nepřirozených) ctností (např. spravedlnosti). Klíčové budou pro práci zejména pasáže z třetí části Humeova spisu Pojednání o lidské přirozenosti (A Treatise of Human Nature) a dále některé z jeho politicko-filosofických esejů. Nejprve bude vysvětleno samotné dělení ctností a to, co Hume rozumí pod pojmem přirozenosti. Dále bude věnován značný prostor Humeovu popisu fenoménů spravedlnosti a společnosti; jak a proč vznikla společnost, proč jsme spravedliví, a co to vůbec znamená. Bude proto také nutné interpretovat Humeovo pojímání úmluvy jakožto konvence. Zásadní problematikou práce bude pak snaha vyjasnit povahu „nepřirozených či umělých“ politických ctností, jako čehosi společensky nezbytného a konstitutivního, ve vztahu k (dle Humea) přirozenému lidskému sobectví. S oporou v sekundární literatuře bude též argumentováno, z jakých důvodů lze Humeovo osobité chápání lidské přirozenosti označit za progresivní (dynamické).
Seznam odborné literatury
· Hume David – A Treatise of Human Nature IN: David Fate Norton a Mary J. Norton (eds.) – A Treatise of Human Nature, volume 1; Oxford University Press 2011
· Hume David – An Enquiry concerning the Principles of Morals; IN: Tom Beauchamp (eds) – An Enquiry concerning the Principles of Morals; Oxford University Press 1998
· Hume David – Idea of A Perfect Commonwealth IN: Essays, Moral, Political, and Literaly, Part II, Essay XVI; dostupné na http://www.econlib.org/library/LFBooks/Hume/hmMPL39.html#Part II, Essay XVI, IDEA OF A PERFECT COMMONWEALTH
· Hume David – Essays, Moral, Political, and Literaly, Part II
· Hume David – Of the Original Contract IN: Essays, Moral, Political, and Literaly, Part II, Essay XII; dostupné nahttp://www.econlib.org/library/LFBooks/Hume/hmMPL.html
· Haakonssen Knud – The Science of a Legislator: The Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith; Cambridge University Press 1989
· Gill Michael B. – Hume’s Progressive View of Human Nature IN: Hume Studies; Volume XXVI, Number 1, (April 2000)
· Gill Michael B. – The Bristish Moralists on Human Nature and The Birth of Secular Ethics; Cambridge University Press 2010
· Baier Annette – A Progress of Sentiments: Reflections on Hume’s Treatises; Harvard University Press 1991
· Baier Annette – Hume’s Account of Social Artifice – Its Origin and Originality IN: Ethics 98, Issue 4, (July 1988)
· Wennerlind Carl – David Hume’s Political Philosophy: A Theory of Commercial Modernization IN: Hume Studies; Volume XXVIII, Number 2; (November 2002)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK