Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konvexní stochastické programování a epi-konvergence
Název práce v češtině: Konvexní stochastické programování a epi-konvergence
Název v anglickém jazyce: Convex stochastic programming and epi-convergence
Klíčová slova: Konvexní stochastické programování; epi-konvergence
Klíčová slova anglicky: Convex stochastic programming; epi-convergence
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Epi-konvergence je úzce spjata s konzistencí úloh stochastického programování.
Pro konvexní stochastické programování se situace zjednoduší.
Práce bude vycházet z článku [1].
Výsledky v něm uvedené doplní příklady a numerickou studií.
Seznam odborné literatury
[1]
King, A.J.; Wets, R. J.-B.: Epi-consistency of convex stochastic programs. Stochastics and Stochastics Reports 34, (1991), 83- 92.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK