Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nástroj pro vizualizaci komunikace po sběrnicích
Název práce v češtině: Nástroj pro vizualizaci komunikace po sběrnicích
Název v anglickém jazyce: Bus Communication Visualization Toolkit
Klíčová slova: paralelní sběrnice, časový diagram, signální vodič, virtuální počítač, diskrétní simulace
Klíčová slova anglicky: parallel bus, timing diagram, signal line, virtual computer, discrete event simulation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2014
Datum zadání: 23.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.04.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Oponenti: Mgr. Vojtěch Horký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit software znázorňující komunikace probíhající po sběrnicích v simulovaném počítačovém systému. Program umožní uživateli konfigurovat simulované komponenty, konfigurovat topologii sběrnic, ovládat simulovaný systém a sledovat probíhající komunikace s možností jejich krokování. Důraz je kladen na názornou prezentaci přesného průběhu komunikace po sběrnicích, použitelnou pro výukové účely.
Autor navrhne systém pro simulaci sběrnic a uživatelské rozhraní pro jeho konfiguraci, ovládání běhu (přerušování, podmíněné přerušování a spouštění) a sledování stavů signálů. Součástí práce bude implementace sběrnic ISA, PATA a PCI.
Seznam odborné literatury
* Intel, ISA Bus Specification and Application Notes: Rev 2.01, 1989
* PCI-SIG, PCI Local Bus Specification: Revision 2.2, 1998
* T13, Information Technology - AT Attachment with Packet Interface - 5 (ATA/ATAPI-5) - Working Draft, 2000
* Banks J., Carson J., and B. Nelson: Discrete-Event System Simulation, Prentice Hall, 2000
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK