Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evidence firemních výkazů
Název práce v češtině: Evidence firemních výkazů
Název v anglickém jazyce: Evidence of work activities
Klíčová slova: správa projektů, správa úloh, generování výkazů, tvorba sestav
Klíčová slova anglicky: project management, task management, work activity generating, reporting
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2014
Datum zadání: 29.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.11.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Oponenti: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analyzovat možnosti evidence a zpracování výkazů práce v rámci menší firmy, a na základě této analýzy implementovat vlastní řešení, případně vhodně zkombinovat a rozšířit existující software. Data by měla být k dispozici jak v elektronické, tak - pokud možno - i tištěné podobě.
Aplikace by měla být navržena s ohledem na budoucí možná rozšíření.
Seznam odborné literatury
[1] Jeffrey Richter: CLR via C# (Developer Reference), 2012, Microsoft, ISBN 978-0735667457
[2] Judith Bishopová: C# - návrhové vzory, Zoner Press, 2010, ISBN 978-80-7413-076-2
[3] Jürgen Bayer: C# 2005, Velká kniha řešení, Computer Press, 2007, ISBN 978-80-251-1620-3
[4] Simon Robinson: C# Programujeme profesionálně, Computer Press, 2003, ISBN 978-80-251-0085-5

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK