Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Epitaxní vrstvy pro 2D zobrazení pomocí vysokoenergetického záření
Název práce v češtině: Epitaxní vrstvy pro 2D zobrazení pomocí vysokoenergetického záření
Název v anglickém jazyce: Thin films for 2D imaging of high energy radiation
Klíčová slova: scintilátor, luminiscence, epitaxe, detektor, tenká vrstva
Klíčová slova anglicky: scintillator, luminescence, thin film, detection, epitaxy
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
OEM
1. Seznámit se se základními principy detekce vysokoenergetického záření pomocí scintilačních detektorů
2. Seznámit se s metodami studia optických a scintilačních vlastností studovaných materiálů
3. Stanovit základních fyzikálních vlastností vybraných tenkých scintilačních vrstev
Seznam odborné literatury
1. P. Malý, Optika, 2008
2. I.Pelant, J.Valenta, Luminiscenční spektroskopie, Academia, Praha 2006
3. J.Garia Solé, L.E.Bausá, D.Jaque, Optical spectroscopy of inorganic solids, J.Wiley 2005
Předběžná náplň práce
Práce je zaměřena na studium vlastností granátových a silkátových oxidů vhodných jako scintilátory pro detekci energetického záření (rtg, gama) nebo energetických částic. Student se seznámí s moderními principy detekce vysokoenergetického záření a provede charakteristiku fyzikálních vlastností několika vzorků.

http://fu.mff.cuni.cz/magnetooptics/problems/
http://en.wikipedia.org/wiki/Scintillator
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK