Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jednota času u Kanta a Bergsona
Název práce v češtině: Jednota času u Kanta a Bergsona
Název v anglickém jazyce: Kant and Bergson on Unity of Time
Klíčová slova: čas, Bergson, Kant
Klíčová slova anglicky: time, Bergson, Kant
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Pavel Kouba
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.08.2014
Datum zadání: 11.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.09.2014
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V rámci úvah o figurativní syntéze a schematismu se v Kritice čistého rozumu ukazuje, že syntéza času jako čistého názoru hraje významnou roli pro konstituci vědomí. Toto původní spojení, jež od apercepce nemůžeme odmyslet, se zdá u Kanta být výkonem pouhého rozvažování, a tudíž podřazením pod pojem. Naproti tomu Bergsonovo čisté prožívání času nám umožňuje chápat jednotu vědomí nepojmově, totiž tak, že není založena na soudu.
Cílem této práce je prozkoumat, nakolik Kantovo pojetí syntézy skutečně stojí na pouhém rozvažování a nakolik je Bergsonovo pojetí prosto pojmové jednoty. Diferencovanější pohled, k němuž bude práce směřovat, by měl poukázat na styčné body obou koncepcí.
Seznam odborné literatury
Bergson, H., Čas a svoboda: o bezprostředních datech vědomí, Praha 1994.
Bergson, H., Myšlení a pohyb, Praha 2003.
Bergson, H., O povaze času, Filosofický časopis 50/2 (2002).
Kant, I., Kritik der reinen Vernunft, Frankfurt am Main 1974.

Düsing, K., Objektive und subjektive Zeit. Untersuchungen zu Kants Zeittheorie und zu ihrer modernen kritischen Rezeption. In. Kant-Studien 71 (1980).
Heidegger, M., Fenomenologická interpretace Kantovy Kritiky čistého rozumu, Praha 2004.
Henrich, D., Identität und Objektivität, Heidelberg 1976.
Henrich, D., The Proof structure of Kant´s transcendental Deduction. In: Review of Metaphysics 22 (1969).
Kümmel,F., Das Zeitbewusstsein als Einheit von Spontaneität und Rezeptivität, Zeitschrift für Philosophische Forschung 26.1 (1972).
Paton, H.J., Kant's metaphysic of experience: a commentary on the first half of the Kritik der reinen Vernunft, Volume I, London 2007.
Paton, H.J., Kant's metaphysic of experience: a commentary on the first half of the Kritik der reinen Vernunft, Volume II, London 2007.

Čapek,J., Henri Bergson na cestě ke skutečnému času In: Filosofický časopis 50/2 (2002).
Deleuze, G., Bergsonismus, Praha 2006.
Filosofie Henriho Bergsona, Praha 2003.
Horkheimer,M., Zu Henri Bergsons Metaphysik der Zeit. In: Zeitschrift für Sozialforschung 3 (1934).
Kumar, S.K., Bergson and the stream of consciousness novel. Westport 1979.
Scharfstein, B-A., Roots of Bergson's Philosophy, New York 1943.
Worms, F., Time Thinking: Bergson's Double Philosophy of Mind, In: MLN 120 (2005).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK