Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie sportovní redakce Československého/Českého rozhlasu
Název práce v češtině: Historie sportovní redakce Československého/Českého rozhlasu
Název v anglickém jazyce: History of sports newsroom in czechoslovakian/czech radio
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Groman, Ph.D.
Řešitel:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK