Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnávací měření ve výboji v parách některých kovů
Název práce v češtině: Porovnávací měření ve výboji v parách některých kovů
Název v anglickém jazyce: Comparative measurements of the discharge in vapors of some metals
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
Řešitel:
Konzultanti: doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Zásady pro vypracování
1) Seznámit se s metodou pulzní laserové depozice a metodikou měření Langmuirovou sondou.
2) Účast na uvádění experimentálního systému do provozu.
3) Měření Langmuirovou sondou v inertním plynu a parách plynu.
4) Porovnání a vyhodnocení vyhodnocení výsledků.
Seznam odborné literatury
1. F. F. Chen: Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha, 1984.
2. J. Kracík, J. Slavík, J. Tobiáš: Elektrické výboje, SNTL, Praha, 1964.
3. Články v odborné literatuře podle dohody s vedoucím práce
Předběžná náplň práce
Při experimentech zabývajících se interakcí krátkovlnného laserového záření s pevnou látkou vzniká konzistentní plazmový útvar (laser plume) se zajímavými vlastnostmi, který se dá využít např. k účelům přípravy tenkých vrstev se složitou stechiometrií. Charakteristiky tohoto plazmatu získané z měření metodou Langmuirovy sondy obsahují zatím nevysvětlené anomálie. Cílem práce je provést porovnávací měření v kladném sloupci doutnavého výboji, a to jak v inertním plynu, tak i případně v parách kovu (např. vizmutu), které by mohly vést k objasnění problému.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=211
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=211
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK