Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Software Performance Assessment in Distributed Software Development
Název práce v češtině: Vyhodnocování výkonnosti software v kontextu distribuovaného vývoje software
Název v anglickém jazyce: Software Performance Assessment in Distributed Software Development
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Petr Tůma, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.07.2019
Datum zadání: 17.07.2019
Zásady pro vypracování
With increased use of agile software development techniques and the supporting frameworks for Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD), reliably monitoring software performance in distributed software development becomes ever more important. It turns out that the established performance evaluation techniques are not yet good enough - the measurements are too tricky to implement effortlessly, too resource demanding to execute frequently, too noisy to evaluate accurately, and too terse to find causes reliably. The goal of the thesis is to address some of the challenges in evaluating performance in the context of agile software development, both on the development and the maintenance sides.
Seznam odborné literatury
[1] http://icpe.spec.org
[2] Bulej L., Bureš T., Horký V., Kotrč J., Marek L., Trojánek T., Tůma P.: Unit testing performance with Stochastic Performance Logic, In Automated Software Engineering, Volume 24, Issue 1, Springer, pp. 139-187, ISSN: 0928-8910, January 2016
[3] Horký, V., Kotrč, J., Libič, P. and Tůma, P. 2016. Analysis of Overhead in Dynamic Java Performance Monitoring. Proceedings of the 7th ACM/SPEC on International Conference on Performance Engineering (New York, NY, USA, 2016), 275–286.
[4] Horký, V., Libič, P., Steinhauser, A. and Tůma, P. 2015. DOs and DON’Ts of Conducting Performance Measurements in Java (Tutorial Paper). Proc. 6th ACM/SPEC International Conference on Performance Engineering (ICPE) (New York, NY, USA, 2015), 337–340.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK