Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Please refer to my IES webpages at ies.fsv.cuni.cz/cs/staff/kristoufek
Název práce v češtině: Please refer to my IES webpages at ies.fsv.cuni.cz/cs/staff/kristoufek
Název v anglickém jazyce: Please refer to my IES webpages at ies.fsv.cuni.cz/cs/staff/kristoufek
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Řešitel:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK