Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Scalable Parallel and Distributed Methods of Big Data Processing
Název práce v češtině: Scalable Parallel and Distributed Methods of Big Data Processing
Název v anglickém jazyce: Scalable Parallel and Distributed Methods of Big Data Processing
Klíčová slova: Parallelism; Distributed and Complex Systems; Big Data; Compilers; Programming Languages;
Klíčová slova anglicky: Parallelism; Distributed and Complex Systems; Big Data; Compilers; Programming Languages;
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Bude upřesněno po konzultaci s konkrétním uchazečem.
Seznam odborné literatury
TBD
Předběžná náplň práce
Zveme zájemce o doktorské studium v následujících oblastech k nezávaznému popovídání.
Možnost účasti na řešení vědeckých grantů, zahraniční spolupráce a stáže apod.
- paralelní, distribuované a komplexní systémy
- překladače a programovací jazyky
- Big Data processing
- efektivní výpočty a zpracování dat
- .. a související témata
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK