Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Essays on Social Institutions and Economics
Název práce v češtině: Essays on Social Institutions and Economics
Název v anglickém jazyce: Essays on Social Institutions and Economics
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.04.2014
Datum zadání: 15.04.2014
Datum a čas obhajoby: 06.06.2014 16:30
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2014
Oponenti: Stanley Winer, Ph.D.
  Dietrich Earnhart, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK