Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Numerická studie simultánních rovnic
Název práce v češtině: Numerická studie simultánních rovnic
Název v anglickém jazyce: Numerical study on simultanious equations
Klíčová slova: Soustava simultannch rovnic, intervalove odhady, empiricke odhady
Klíčová slova anglicky: simultaneous equations model, interval estimation, empirical estimation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2012
Datum zadání: 08.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.04.2014
Datum a čas obhajoby: 02.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:11.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2014
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V ekonometrii se při odhadování ekonomických ukazatelů a parametrů modelu často setkáváme se soustavami lineárních, případně nelineárních rovnic, které nesplňují předpoklady kladené na běžné regresní modely.
Takto vznikla teorie simultánních rovnic, viz [1], [2].

Diplomová práce je zaměřena na empirické prověření vlastností odhadu parametrů ekonomického modelu získaných pomocí teorie simultánních rovnic.
Zejména na přesnost, chybu odhadu. Rozdíl mezi její empirickou a asymptotickou hodnotou.
Seznam odborné literatury
[1] Dhrymes, Phoebus J.: Topics in Advanced Econometrics I - Probability Foundations. Springer-Verlag, Berlin, 1994.
[2] Dhrymes, Phoebus J.: Topics in Advanced Econometrics II - Linear and Nonlinear Simultaneous Equations. Springer-Verlag, Berlin, 1994.
[3] Fomby, Thomas B.; Hill, R. Carter; Johnson, Stanley R.: Advanced Econometric Methods. Springer-Verlag, Berlin, 1984.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK