Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium nanostrukturovaných tenkých vrstev metodami skenovací sondové mikroskopie a nanoindentace
Název práce v češtině: Studium nanostrukturovaných tenkých vrstev metodami skenovací sondové mikroskopie a nanoindentace
Název v anglickém jazyce: Study of nanostructured thin films
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D., Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Bude upřesněno, podrobnější informace choukourov@kmf.troja.mff.cuni.cz, 221912338
Seznam odborné literatury
1. Plasma polymer films, ed. H. Biederman, Imperial College Press, London 2004
2. H. Yasuda: Plasma polymerization, Academic Press, Orlando, 1985
3. H. Biederman, Y. Osada: Plasma polymerization processes, Elsevier, Amsterdam, 1992
4. V. L. Mironov: Fundamentals of scanning probe microscopy, NT-MDT, Nizhniy Novgorod,2004
Předběžná náplň práce
Nanostrukturované tenké vrstvy budou nanášeny plazmovou polymerací a magnetronovým naprašováním. Jejich struktura a mechanické vlastnosti budou detailně zkoumány zejména metodami skenovací sondové mikroskopie a nanoindentace. K tomuto zkoumání bude využito nové experimentální zařízení – AFM mikroskop NTEGRA Prima s nanoindentačním modulem Hysitron nanoDMAIII.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK