Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium fyziky za Standardním modelem v experimentu Belle II
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Study of physics beyond Standard Model in the Belle II experiment
Klíčová slova: BSM fyzika, B-fyzika, vertexing, určení drah částic, Belle II
Klíčová slova anglicky: BSM physics, flavour physics, vertexing, tracking, Belle II
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2014
Datum zadání: 26.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.01.2015
Konzultanti: RNDr. Peter Kvasnička
Zásady pro vypracování
Experiment Belle v japonském ústavu KEK studuje přes 10 let projevy narušení CP symetrie v rozpadech B-mezonů. Během následujících let dojde k výrazné modernizaci urychlovače i detektoru Belle, což umožní měření s 80tinásobnou luminositou.
Cílem práce je podílet se na testování a vyhodnocování detekčních schopností Belle II a určení fyzikálních parametrů detektoru klíčových pro studium nové fyziky. Dalším cílem je analyzovat první naměřená data po spuštění detektoru.
Charakter práce:
Analýza dat, programování
Osnova:
1) Seznámení se s popisem sektoru těžkých kvarků v SM
2) Seznámení se s metodami simulací procesů ve fyzice elementárních částic
3) Vývoj programového vybavení experimentu (alignment, kalibrace)
4) Studium odezvy detektor na zajímavé fyzikální procesy
5) Vyhodnocení schopnosti experimentu Belle II studovat fyziku za Standardním modelem
6) Vyhodnocování naměřených dat po spuštění detektoru


Mezinárodní spolupráce:
MPI Mnichov, DESY Hamburg, KEK Japonsko
Seznam odborné literatury
J. Žáček, Úvod do fyziky elementárních částic, Praha, Karolinum 2005
T. Abe et al., Belle II Technical Design Report, arXiv:1011.0352 [physics.ins-det]
I. Bigi, A. Sanda, CP Violation, Cambridge University Press, 2008
J. Hořejší, Fundamentals of Electroweak Theory, Karolinum
Předběžná náplň práce
Experiment Belle v japonském ústavu KEK studuje přes 10 let projevy narušení CP symetrie v rozpadech B-mezonů. Během následujících let dojde k výrazné modernizaci urychlovače i detektoru Belle, což umožní měření s 80tinásobnou luminositou.
Cílem práce je podílet se na testování a vyhodnocování detekčních schopností Belle II a určení fyzikálních parametrů detektoru klíčových pro studium nové fyziky. Dalším cílem je analyzovat první naměřená data po spuštění detektoru.
Charakter práce:
Analýza dat, programování
Osnova:
1) Seznámení se s popisem sektoru těžkých kvarků v SM
2) Seznámení se s metodami simulací procesů ve fyzice elementárních částic
3) Vývoj programového vybavení experimentu (alignment, kalibrace)
4) Studium odezvy detektor na zajímavé fyzikální procesy
5) Vyhodnocení schopnosti experimentu Belle II studovat fyziku za Standardním modelem
6) Vyhodnocování naměřených dat po spuštění detektoru


Mezinárodní spolupráce:
MPI Mnichov, DESY Hamburg, KEK Japonsko
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Bell experiment at KEK Tsukuba studies over 10 years CP Violation in the B-meson decays. During next years a significant upgrade of the detector is to be pursued.
The aim of this thesis is to take evaluate ability of the Belle II experiment to study BSM physics and to analyze first data after start of data taking.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK