Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí rovnosti G. A. Cohena
Název práce v češtině: Pojetí rovnosti G. A. Cohena
Název v anglickém jazyce: G. A. Cohen’s Conception of Equality
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.02.2014
Datum zadání: 24.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.03.2014
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Zásady pro vypracování
Předmětem práce je primárně pojetí rovnosti v rámci politické filozofie G. A. Cohena, respektive sledování vývoje, který pojem rovnosti u Cohena prodělal. Sekundárně bude přihlédnuto k pojímání rovnosti v kontextu školy takzvaného analytického marxismu, ke které je Cohen přiřazován. Vzhledem k tomu, že Cohenovy politicko-filozofické práce vznikaly jako polemiky s dalšími směry, bude i v práci věnována pozornost tomu, jak Cohen vymezuje pojem rovnosti především vůči libertarianismu, liberalismu a klasickému historickému materialismu.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:

Cohen, G. A.: History, Labour, and Freedom. Oxford 1988.
Cohen, G. A.: Self-Ownership, Freedom, and Equality. Cambridge 1995.
Cohen, G. A.: If You're an Egalitarian, How Come You're So Rich? Harvard 2001.
Cohen, G. A.: Rescuing Justice and Equality. Harvard 2008.
Cohen, G. A.: Why Not Socialism? Princeton 2009.
Cohen, G. A.: On the Currency of Egalitarian Justice, and Other Essays in Political Philosophy. Princeton 2011.
Cohen, G. A.: Finding Oneself in the Other. Princeton 2012.
Cohen, G. A.: Iluze liberální spravedlnosti. Praha 2006.

Sekundární literatura:

Berlin, I.: Four Essays on Liberty. Oxford 1969.
Callinicos, A. (ed.): Marxist Theory. Oxford 1989.
Callinicos, A. Cohen and the Critique of Political Economy. In Science and Society 2006.
Cohen, G. A.: Karl Marx's Theory of History: A Defence. Princeton 1978.
Cohen, G. A.: Lectures on the History of Moral and Political Philosophy. Princeton 2012.
Elster, J.: Making Sense of Marx. Cambridge 1985.
Marx, K.; Engels, B.: Vybrané spisy. Praha 1976.
Nozick, R.: Anarchy, State, and Utopia. New York 1974.
Rawls, J.: A Theory of Justice. Harvard 1971.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK