Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zhášení tripletních stavů chlorofylů karotenoidy v tylakoidních membránách
Název práce v češtině: Zhášení tripletních stavů chlorofylů karotenoidy v tylakoidních membránách
Název v anglickém jazyce: Quenching of chlorophyll triplet states by carotenoids in thylakoid membranes
Klíčová slova: triplety chlorofylů, ochranná role karotenoidů, n-dodecyl-beta,D-maltosid
Klíčová slova anglicky: triplety chlorofylů, ochranná role karotenoidů, n-dodecyl-beta,D-maltosid
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.03.2014
Datum zadání: 31.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.04.2014
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: František Vácha
 
 
 
Zásady pro vypracování
Postup práce je stanoven následovně:
1. Rešerše literatury týkající se pigmentového složení a ochranné funkce karotenoidů ve fotosyntetických komplexech vyšších rostlin
2. Seznámení s experimentálními aparaturami
3. Studium tylakoidních membrán s přirozeným složením pigmentů a se sníženým obsahem karotenů pomocí optické spektroskopie
Další postup bude odvozen od průběžných výsledků.
Seznam odborné literatury
1. Šetlík I, Hála J: Biofyzika fotosyntézy
2. Blankenship RE: Molecular Mechanisms of Photosynthesis (2002) Blackwell Science, Oxford
3. Schlodder E: Introduction to optical methods in photosynthesis (2009) Photosynth Res 101:93–104
4. Frank HA, Young AJ, Britton G, Cogdell RJ (eds): The Photochemistry of Carotenoids (1999) Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
5. odborné články a internet
Předběžná náplň práce
Všechny fotosyntetické komplexy obsahují karotenoidy, jejichž důležitou funkcí je prevence vzniku silně reaktivního, a tedy pro tyto komplexy nebezpečného, singletního kyslíku. Singletní kyslík může být generován interakcí mezi tripletním stavem chlorofylu a kyslíkem v základním stavu. Karotenoidy tripletní stavy chlorofylů efektivně zhášejí a tím vzniku singletního kyslíku účinně brání. Detailní pochopení těchto procesů je důležité nejen z hlediska základního výzkumu, ale i pro možné aplikační výstupy v oblasti umělé fotosyntézy. Obsahem této diplomové práce je studium triplet-tripletního přenosu energie mezi chlorofyly a karotenoidy pomocí optické spektroskopie, zejména měření s nanosekundovým rozlišením.

Ochranná funkce karotenoidů v fotosyntetickém aparátu vyšších rostlin je intenzivně zkoumána na úrovni izolovaných komplexů. Některé procesy ale mohou být podmíněny součinností více komplexů. Jedním z cílů této práce je ověřit možnost měření na celých tylakoidních membránách, kde se všechny komplexy nacházejí ve svém přirozeném prostředí. Nárůst komplexnosti bude částečně kompenzován selektivním odstraněním vybraných pigmentů. Fotosyntetické komplexy vyšších rostlin obsahují jednak karoteny, což jsou bezkyslíkaté deriváty karotenoidů, a zejména xantofyly, jejichž molekuly kyslík obsahují. Karoteny lze z tylakoidních membrán vymýt pomocí nepolárních rozpouštědel, a takto modifikované membrány budou studovány společně s kontrolními. Dalším z cílů práce proto bude pokusit se nalézt korelace mezi změnami v optických spektrech a změnami v pigmentovém složení tylakoidních membrán.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Quenching of the chlorophyll triplet states by carotenoids in thylakoid membranes
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK