Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Analýza vlivu způsobu privatizace a hospodaření vybraných podniků na lokální/regionální vývoj a (ne)zaměstnanost
Název práce v češtině: Analýza vlivu způsobu privatizace a hospodaření vybraných podniků na lokální/regionální vývoj a (ne)zaměstnanost
Název v anglickém jazyce: An analysis of privatization method´s on selected state companies and its impact on local development and (un)employment
Klíčová slova: privatizační metoda, vybrané podniky, zaměstnanost a nezaměstnanost, lokální a regionální rozvoj
Klíčová slova anglicky: privatisation method, selected companies, employment and unemploxmant, local and regional development
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.01.2014
Datum zadání: 20.01.2014
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analyzovat vliv způsobu (metody) privatizace vybraných státních podniků na osud (hospodaření) firem, zejména na zaměstnanost a nezaměstnanost, resp. lokální a regionální vývpj v rámci Česka.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal is to compare and analyse the privatization method´s effect on the performance of selected privatized companies and their impact on local/regional development in Czechia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK