Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výukové počítačové simulace v praxi: koho baví nejvíce?
Název práce v češtině: Výukové počítačové simulace v praxi: koho baví nejvíce?
Název v anglickém jazyce: Motivational effects of computer-based educational simulations
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Počítačové simulace představují užitečné nástroje pro vzdělávání. Obecně se má za to, že čím je taková simulace zábavnější, tím je pro výuku lepší. Při exaktním testování této hypotézy se ale ukazuje, že pravda je složitější: prvky, které mají činit simulaci „zábavnou“, některým uživatelům nevyhovují; ruší je, vadí jim.
Cílem práce je provést pedagogický experiment zjišťující, jakým způsobem různé „zábavné“ prvky ovlivňují různé typy uživatelů: pro které z nich jsou tyto prvky přínosné z hlediska získávání znalostí prostřednictvím simulace a pro které naopak přínosné nejsou. Experimentem projde několik desítek studentů technického a humanitního zaměření (s jejichž sehnáním pomůže vedoucí práce) a budou interagovat s různými verzemi simulace vaření piva, která byla na MFF UK vyvinuta v minulosti.
Součástí práce je: a) nastudování literatury o výuce prostřednictvím simulací a multimediálních materiálů obecně, b) navržení dotazníků (podle dotazníků používaných pro tyto experimenty v minulosti), c) navržení několika verzí simulace pro experiment, d) rozšíření existujících verzí simulace tak, aby mohly být v experimentu použity, e) provedení experimentů, f) zpracování dat a jejich statistická analýza.
Aktuálně existuje několik verzí simulace použitých v předchozích experimentech. Student může použít (rozšířit) jejich kód. Simulace běží v nástroji Netlogo.
Práce je určena pro studenty oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání.
Seznam odborné literatury
Mayer, R. E. (2001) Multimedia learning, New York: Cambridge University Press.

Brom, C., Bromova, E., Dechterenko, F., Buchtova, M., Pergel, M.: Personalized Messages in a Brewery Educational Simulation: Is the Personalization Principle Less Robust than Previously Thought? In: Computers and Education. Advance online publication. doi: 10.1016/j.compedu.2013.11.013, (2014)

Wouters, P., van Nimwegen, C., van Oostendorp, H., & van der Spek, E. D. (2013, February 4). 'A Meta-Analysis of the Cognitive and Motivational Effects of Serious Games', Journal of Educational Psychology. Advance online publication. doi: 10.1037/a0031311

Moreno, R., & Mayer, R. E. (2000). 'Engaging students in active learning: The case for personalized multimedia messages', Journal of Educational Psychology, 92, 727– 733.
Předběžná náplň práce
Počítačové simulace představují užitečné nástroje pro vzdělávání. Obecně se má za to, že čím je taková simulace zábavnější, tím je pro výuku lepší. Při exaktním testování této hypotézy se ale ukazuje, že pravda je složitější: prvky, které mají činit simulaci „zábavnou“, některým uživatelům nevyhovují; ruší je, vadí jim.
Cílem práce je provést pedagogický experiment zjišťující, jakým způsobem různé „zábavné“ prvky ovlivňují různé typy uživatelů: pro které z nich jsou tyto prvky přínosné z hlediska získávání znalostí prostřednictvím simulace a pro které naopak přínosné nejsou. Experimentem projde několik desítek studentů technického a humanitního zaměření (s jejichž sehnáním pomůže vedoucí práce) a budou interagovat s různými verzemi simulace vaření piva, která byla na MFF UK vyvinuta v minulosti.
Součástí práce je: a) nastudování literatury o výuce prostřednictvím simulací a multimediálních materiálů obecně, b) navržení dotazníků (podle dotazníků používaných pro tyto experimenty v minulosti), c) navržení několika verzí simulace pro experiment, d) rozšíření existujících verzí simulace tak, aby mohly být v experimentu použity, e) provedení experimentů, f) zpracování dat a jejich statistická analýza.
Aktuálně existuje několik verzí simulace použitých v předchozích experimentech. Student může použít (rozšířit) jejich kód. Simulace běží v nástroji Netlogo.
Práce je určena pro studenty oboru Informatika se zaměřením na vzdělávání.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK