Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rostlinný komplex ARP2/3
Název práce v češtině: Rostlinný komplex ARP2/3
Název v anglickém jazyce: Plant ARP2/3 complex
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2013
Datum zadání: 18.12.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK