Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voltametrické stanovení biologicky aktivních organických látek na netradičních elektrodách
Název práce v češtině: Voltametrické stanovení biologicky aktivních organických látek
na netradičních elektrodách
Název v anglickém jazyce: Voltammetric determination of bioactive organic substances
on nontraditional electrodes
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2013
Datum zadání: 16.12.2013
Předběžná náplň práce
Cílem projektu je ověřit možnost stanovení nízkých koncentrací biologicky významných a elektrochemicky aktivních látek (polutantů, pesticidů či léčiv) pomocí voltametrie na moderních elektrodových materiálech. Projekt bude realizován v rámci Centra biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy, které garantuje jeho finanční zabezpečení a může být rozvinut do doktorské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK