Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vplyv prostriedkov z finančných fondov Európskej únie na regionálnu diferenciáciu trhu práce
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vplyv prostriedkov z finančných fondov Európskej únie na regionálnu diferenciáciu trhu práce
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.12.2013
Datum zadání: 13.12.2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK