Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení komplexačních konstant metodou částečného plnění a analýzou průtokem způsobené disperze a jejich srovnání s hodnotami stanovenými metodou afinitní kapilární elektroforézy
Název práce v češtině: Stanovení komplexačních konstant metodou částečného plnění a analýzou průtokem způsobené disperze a jejich srovnání s hodnotami stanovenými metodou afinitní kapilární elektroforézy
Název v anglickém jazyce: Determination of complexation constants by partial Filling method and Flow Induced Dispersion Analysis and their comparison with values determined by Affinity Capillary Electrophoresis
Klíčová slova: komplexační konstanta, konstanta stability, kapilární elektroforéza
Klíčová slova anglicky: stability constant, capillary electrophoresis
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2013
Datum zadání: 20.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2016
Oponenti: doc. RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Martina Riesová, Ph.D.
Mgr. Pavel Dubský, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK