Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Algoritmy detekce obchodních dokumentů podle šablon
Název práce v jazyce práce (slovenština): Algoritmy detekce obchodních dokumentů podle šablon
Název práce v češtině: Algoritmy detekce obchodních dokumentů podle šablon
Název v anglickém jazyce: Algorithms for business document detection using templates
Klíčová slova: pološtrukturované dokumenty, annotácia,OCR, vyhľadávanie dokumentov
Klíčová slova anglicky: semistrucutred documents, annotation, OCR, document search
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2013
Datum zadání: 11.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.11.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2016
Oponenti: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK