Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza dat z neuronové sítě pro automatickou detekci hvizdů na palubě družice DEMETER
Název práce v češtině: Analýza dat z neuronové sítě pro automatickou detekci hvizdů na palubě družice DEMETER
Název v anglickém jazyce: Analýza dat z neuronové sítě pro automatickou detekci hvizdů na palubě družice DEMETER
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1) Konstrukce geografických/geomagnetických map četnosti hvizdů.
2) Studium vlivu polohy plazmapauzy na výskyt a disperzi hvizdů.
3) Určení podílu hvizdů na celkové intenzitě elektromagnetických emisí.
Seznam odborné literatury
1) Gurnett, D. A., and Bhattacharjee, A.: Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications, Cambridge University Press, 2005.
2) Helliwell, R. A.: Whistlers and Related Ionospheric Phenomena, Stanford University Press, 1965.
3) Články v odborných časopisech doporučené vedoucím projektu.
Předběžná náplň práce
Hvizdy jsou elektromagnetické emise generované bleskovými výboji, které se šíří plazmatickým prostředím v okolí Země téměř podél magnetických siločar. Pro jejich automatickou identifikaci na palubě družice DEMETER byla vyvinuta a implementována neuronová síť. Cílem projektu je analýza dat pocházejících z této neuronové sítě.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/proj-abs.php?id=54
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/proj-abs.php?id=54
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK