Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Wildmen: strategická hra v terraformovatelném světě
Název práce v češtině: Wildmen: strategická hra v terraformovatelném světě
Název v anglickém jazyce: Wildman: A Real-time Strategy Game with World Terraforming Features
Klíčová slova: Real-time strategie, multiplayer hra, terraformace mapy, modifikovatelná hra
Klíčová slova anglicky: Real-time strategy, multiplayer game, map terraforming, modifiable game
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2013
Datum zadání: 08.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2013
Datum a čas obhajoby: 04.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Oponenti: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit realtime strategickou hru odehrávající se na zjednodušené trojrozměrné mapě. Základem hry je hra více hráčů po síti. Každý hráč má speciální jednotku – šamana, který umí intenzivně zasahovat do hry pomocí jeho kouzel. Šamanova kouzla mají velký vliv na hru, příkladem jsou terraformující kouzla, jako je například vytvoření sopky, zemětřesení, nebo kouzla, která mají efekt na větší počet jednotek. Hráč se snaží eliminovat šamany všech svých protihráčů a zabránit jejich reinkarnaci. V průběhu hry hráč shromažďuje suroviny rozmístěné po mapě sloužící k postavení budov, které mu buď umožňují trénovat jeho jednotky, nebo jsou obranného charakteru. Hráč dokáže vytvářet nové jednotky, které nemají jakoukoliv specializaci – tu získá až trénováním ve specifické budově. Jednotlivé specializace je vhodné kombinovat pro lepší efektivitu v boji. Jednotky v průběhu hry získávají bojem zkušenosti, což je činí silnějšími. Jednotky, budovy a kouzla by vše mělo být jednoduše modifikovatelné.
Seznam odborné literatury
• Mark Michaelis with Eric Lippert: Essential C# 5.0, Addison-Wesley, 2013
• Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010
• Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
• C# Language Specification 4.0
• Frank D. Luna: Introduction to 3D Game Programming with DirectX 9.0c - A Shader Approach, Wordware Publishing, inc. 2006
• Mark DeLoura: Game Programming Gems, Vol. 1, Cengage Learning 2000
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK