Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pokročilý zvukový systém pro počítačové hry
Název práce v češtině: Pokročilý zvukový systém pro počítačové hry
Název v anglickém jazyce: Advanced Sound System for Computer Games
Klíčová slova: audio engine, definice zvuku, editor
Klíčová slova anglicky: audio engine, sound definition, editor
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.11.2013
Datum zadání: 07.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2016
Oponenti: RNDr. Vladimír Matěna
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je vytvořit knihovnu implementující výpočet efektů zvuků ve hrách, tedy tzv. audio engine. Knihovna by měla vypočítávat cesty od zdrojů zvuků k posluchačům (ve vhodně nadefinovaném prostředí) a na základě vypočtených cest určit efekty a jejich parametry, které budou aplikovány na zdroje zvuku. Knihovna by měla minimálně obsahovat implementaci výpočtu efektů jako: zpoždění zvuku, Dopplerův efekt, 3D pozici, ozvěny místností, průchod pevným tělesem (zdí). Dále by knihovna měla umět načítat zvukové soubory, případně zpracovat loopback zvuky ze simulovaného prostředí, a přehrávat zvuky složené z více částí a s různými přechodovými efekty (např. simulace zvuku motoru v závislosti na otáčkách). Pro následné zpracování zvuku (mix zvuku) bude použita vhodná existující dolní vrstva audio enginu, resp. audio knihovna. Knihovna by měla být implementována pro prostředí .NET, a měla by být navržena pro případné použití i jiné (nebo vlastní) dolní vrstvy.
Seznam odborné literatury
• Mark Michaelis with Eric Lippert: Essential C# 5.0, Addison-Wesley, 2013
• Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010
• Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
• C# Language Specification 4.0
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK