Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vizualizace a analýza distribuce komplexu ARP2/3 v rostlinách
Název práce v češtině: Vizualizace a analýza distribuce komplexu ARP2/3 v rostlinách
Název v anglickém jazyce: Visualization and distribution analysis of ARP2/3 complex in plants
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2013
Datum zadání: 12.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Oponenti: RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rostlinný ARP2/3 komplex nebyl doposud vizualizován. Pomocí dostupných protilátek a pomocí exprese FP-fúzních proteinů bude v rostlinách Arabidopsis linie WT a mutantních liniích postrádajících jednu z podjednotek komplexu ARP2/3 komplex vizualizován. Rostliny budou pozorovány pomocí konfokálního mikroskopu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK