Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Minimální plochy a jejich využití
Název práce v češtině: Minimální plochy a jejich využití
Název v anglickém jazyce: Minimal surfaces and their applications
Klíčová slova: minimální plochy, střední křivost, variační počet, katenoid, helikoid
Klíčová slova anglicky: minimal surfaces, mean curvature, calculus of variations, catenoid, helicoid
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2013
Datum zadání: 01.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.11.2013
Datum a čas obhajoby: 25.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2014
Oponenti: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se hlouběji seznámí s vlastnostmi minimálních a příbuzných ploch.
Zejména bude zkoumat vlastnosti těchto ploch vhodné pro praktické využití, např. v architektuře.
Seznam odborné literatury
- Farin, Hoschek, Kim, HANDBOOK OF COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN, Elsevier 2002
- Do Carmo, M. P., Differential geometry of curves and surfaces, New Jersey 1976
- Pressley, A., Elementary differential geometry, Springer 2010
- Pottmann, H. et al., Architectural Geometry, Bentley Institute Press 2007
- Oprea, J, The Mathematics of Soap Films, AMS 2000
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK