Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Extension of RDF data analysis and visualization framework architecture and visualization plugins
Název práce v češtině: Rozšíření architektury frameworku pro analýzu a vizualizaci RDF dat a vizualizačních pluginů
Název v anglickém jazyce: Extension of RDF data analysis and visualization framework architecture and visualization plugins
Klíčová slova: linked data, visualization, framework, plugin
Klíčová slova anglicky: linked data, visualization, framework, plugin
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2013
Datum zadání: 04.11.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2013
Datum a čas obhajoby: 20.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2017
Oponenti: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- The student will improve graph visualizations that are already present in the framework [2]. This includes a possibility to group nodes and select main node in circle and tree visualizations and triple table improvements such as grouping of properties of one subject and paging.
- The student will add a caching mechanism to the framework, which will store results of analyses for easy reuse.
- The student will add a transformation layer to the framework according to a formal model [3]. This layer will contain plugins which will be able to transform results of analyses into inputs of visualization plugins.
- The student will create two sample transformation plugins implementing paging, specifically for triple table and graph visualizations.
- The student will enable the visualization plugins to query the transformation layer for compatible transformation plugins which would provide a suitable input.
- The student will implement another graph visualization plugin (sigma.js) [1] as a proof-of-concept of the visualization part of the framework.
Seznam odborné literatury
[1] http://selection.datavisualization.ch/
[2] http://www.payola.cz
[3] Brunetti J. M., Auer S., García R., Klímek J., Nečaský M.: Formal Linked Data Visualization Model, iiWAS 2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK