Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Coupling processes of various timescales in the middle atmosphere
Název práce v češtině: Coupling procesy různých časových měřítek v rámci střední atmosféry
Název v anglickém jazyce: Coupling processes of various timescales in the middle atmosphere
Klíčová slova: střední atmosféra, jedenáctiletý sluneční cyklus, atribuční techniky, vlnovo-pozaďová interakce, coupling procesy
Klíčová slova anglicky: middle atmosphere, 11-year solar cycle, attribution techniques, wave-mean flow interactions, coupling processes
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2013
Datum zadání: 30.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.10.2013
Datum a čas obhajoby: 17.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2018
Oponenti: Petra Koucká Knížová
  Rémi Thiéblemont
 
 
Konzultanti: RNDr. Jan Laštovička, DrSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK