Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nashova rovnováha ve hře více hráčů
Název práce v češtině: Nashova rovnováha ve hře více hráčů
Název v anglickém jazyce: Nash's equillibrium in a game of several players
Klíčová slova: Hra více hráčů; Nashova rovnováha;
Klíčová slova anglicky: Game of several players; Nash's equillibrium
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2013
Datum zadání: 29.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.11.2013
Datum a čas obhajoby: 25.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2014
Oponenti: Mgr. Lukáš Adam, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zaměřena na hry více hráčů. Oproti hře, v níž se účastní pouze dva hráči,
je ve hře více hráčů třeba vhodně definovat optimální strategie jednotlivých hráčů.
Jako vhodný se ukazuje pojem Nashovy rovnováhy.

Práce bude zaměřena na hledání a charakterizaci Nashovy rovnováhy.
Teorie bude ilustrována na příkladě konkrétní hry.
Seznam odborné literatury
[1] Leyton-Brown, Kevin; Shoham, Yoav: Essentials of game theory: a concise, multidisciplinary introduction.
Morgan & Claypool Publ., 2008.
[2] Maňas, Miroslav: Teorie her a optimální rozhodování. SNTL, Praha, 1974.
[3] Maňas, Miroslav: Teorie her a její aplikace. SNTL, Praha, 1991.
[4] Spanier, D.: Hazardní hry. Nakladatelství Krok, Ostrava, 1991.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK