Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finitely Related Algebras
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Finitely Related Algebras
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
The goal of the thesis is to extend the current knowledge on finitely related algebras, that is, algebras which are determined by a finite number of relations on a finite set.
Seznam odborné literatury
[1] B. Davey, M. Jackson, J. Pitkethly and Cs. Szabo, Finite degree: algebras in general and semigroups in particular, Semigroup Forum 83 (2011), 89–110.
[2] Aichinger E., Mayr P., McKenzie R. On the number of finite algebraic structures, to appear in Journal of the European Mathematical Society (JEMS).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK