Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv Arp2/3 komplexu na strukturu vakuomu, cytoplasmatické proudění a pohyblivost diktyosomů.
Název práce v češtině: Vliv Arp2/3 komplexu na strukturu vakuomu, cytoplasmatické proudění a pohyblivost diktyosomů.
Název v anglickém jazyce: The effect of Arp2/3 complex on vacuolar structure, cytoplasmic streaming and dictyosome motility.
Klíčová slova: Arp2/3 komplex, cytoplasmatické proudění, pohyb diktyosomů, vakuolární systém
Klíčová slova anglicky: Arp2/3 complex, cytoplasmic streaming, dictyosome motility, vacuolar system
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Matěj Semerák - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2013
Datum zadání: 12.01.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2016
Oponenti: Mgr. Kateřina Eliášová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V mutantních liniích Arabidopsis thaliana postrádajících podjednotky ARP2/3 komplexu bude pomocí fluorescenčních markerů pozorován endomembránový systém - Golgiho aparát, endoplazmatické retikulum a vakuoly. Bude zkoumáno, zda absence ARP2/3 komplexu má vliv na motilitu a strukturu endomembránového systému. Hlavní metodou bude pozorování pomocí konfokálního mikroskopu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK