Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Racionální minimální plochy
Název práce v češtině: Racionální minimální plochy
Název v anglickém jazyce: Rational minimal surfaces
Klíčová slova: racionální plochy, racionální offsety, Weierstrassova-Enneperova reprezentace, minimální plochy
Klíčová slova anglicky: rational surfaces, rational offsets, Weierstrass-Enneper representation, minimal surfaces
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2013
Datum zadání: 15.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.10.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka se seznámí s konstrukcí racionálních minimálních ploch a rovněž ploch s pythagorejskou normálou. Pokusí se obě tyto třídy ploch uvést do souvislosti.
Seznam odborné literatury
- Farin, Hoschek, Kim, HANDBOOK OF COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN, Elsevier 2002
- Do Carmo, M. P., Differential geometry of curves and surfaces, New Jersey 1976
- Pressley, A., Elementary differential geometry, Springer 2010
- Pottmann, H., Rational curves and surfaces with rational offsets, Comp. aided geom. design, 12 (1995) 175-192


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK