Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium mikrostruktury Ti slitin pomocí skenovacího elektronového mikroskopu
Název práce v češtině: Studium mikrostruktury Ti slitin pomocí skenovacího elektronového mikroskopu
Název v anglickém jazyce: Study of Microstructure of Ti Alloys Using Scanning Electron Microscope
Klíčová slova: Mikrostruktura, slitiny Ti, skenovací elektronový mikroskop
Klíčová slova anglicky: Microstructure, Ti alloys, Scanning electron microscope
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1) Zvládnutí přípravy vzorků pro SEM.
2) Seznámení se s elektronovým mikroskopem a jeho funkcemi.
3) Studium mikrostruktury vzorků Ti slitin v elektronovém mikroskopu.
4) Zpracování stručné závěrečné zprávy dosažených výsledků.
Seznam odborné literatury
Wikipedia

Seznam literatury bude dále doplněn dle dohody a znalostí zájemce
Předběžná náplň práce
Elektronová mikroskopie umožňuje studium materiálů při vysokých zvětšeních. Navíc analýzou dalších vznikajících signálů je možné získat informace nejen o morfologii povrchu vzorku, ale i o lokálním chemickém složení či krystalografické struktuře a orientaci. Titan a jeho slitiny se používají v mnoha náročných aplikacích od letectví a kosmonautiky až po medicínu. Vlastnosti těchto materiálů je možné vhodným zpracováním dále vylepšovat, k čemuž je nutné dokonalejší pochopení mechanismů jejich chování při fázových transformacích a mikrostrukturních změnách.

Cílem projektu je studium mikrostruktury titanových slitin s použitím skenovacího eketronového mikroskopu (SEM). V průběhu projektu se student/ka naučí připravovat vzorky pro SEM a pod vedením operátora i základnímu zvládnutí ovládání SEMu. Práci na projektu je možné dále rozvíjet v rámci navazující bakalářské nebo magisterské práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK