Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Studium adherence bakterií na plicní epitel nemocných Cystickou fibrosou
Název práce v češtině: Studium adherence bakterií na plicní epitel nemocných Cystickou fibrosou
Název v anglickém jazyce: Study of bacterial adherence on lung epithelia of Cystic fibrosis patients
Klíčová slova: Pseudomonas aeruginosa, žloutkové protilátky, virulenční faktory, buněčné linie
Klíčová slova anglicky: Pseudomonas aeruginosa, yolk antibody, virulence factors, cell lines
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2013
Datum zadání: 04.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2014
Oponenti: Mgr. Libuše Nosková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK