Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Kooperativita složek systému cytochromů P450 a ovlivnění metabolismu léčiv a karcinogenů
Název práce v češtině: Kooperativita složek systému cytochromů P450 a ovlivnění metabolismu léčiv a karcinogenů
Název v anglickém jazyce: Co-operativity of cytochrome P450 system and its impact on drug and carcinogen metabolism
Klíčová slova: NADPH:cytochrom P450 oxidoreduktasa, cytochrom b5, exprese proteinu, fotosíťování
Klíčová slova anglicky: NADPH:cytochrome P450 oxidoreductasa, cytochrome b5, protein expression, fotocrosslinking
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2013
Datum zadání: 04.12.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2015
Oponenti: Mgr. Josef Chmelík, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK